Nilda Mühendislik, Yapı ve Peyzaj


İçeriğe git

PLAN-PROJE

SEKTÖRLER > NİLDA PEYZAJ

1. SURVEY (ALAN ANALİZİ):

Bu aşamada gerek peyzaj planlama, gerekse peyzaj tasarım çalışmalarında ilgili alanın doğal ve kültürel envanteri çıkarılır. Alan içerisinin ve yakın çevresinin iklim, toprak, flora(bitki varlığı), fauna(hayvan varlığı), jeoloji, topografya, hidrolojik yapısı ile mevcut bina, yerleşimler ve sosyo- kültürel yapı araştırılır.
Arazide bir takım notlar alınarak, tasarım için gerekli olan alan kullanım, haritalar, raporlar, hava fotoğrafları, istatistikî bilgiler, uzman görüşleri, görsel karakterler vb gibi veriler toplanmalıdır. Ayrıca tasarım anında alan hakkında bilgi vermesi açısından alanda fotoğraflar çekilebilir.

2. TASARLAMA DİYAGRAMI (LEKE PLAN):

Peyzaj tasarım sürecinin en önemli aşamalarından birisini oluşturur. Elde edilen ve analizi yapılarak sınıflandırılan veriler bu aşamada tasarlanır. Analizi yapılan bütün veriler ile kullanıcı talepleri göz önüne alınarak, zihinsel düşünceler grafik veya model olarak şekillenir. Her bir fonksiyonun birbiri ile ilişkilerine bakılarak, kullanıcı isteklerini ve tasarı yeteneğini ortaya koyarak bu safhada leke diyagramları oluşturulur.

3. AVAN PROJE:

Geliştirilen fikirler avan proje olarak isimlendirilir. Bu projenin hazırlanmasında çok sayıda taslak ve eskiler hazırlanıp, en uygun proje avan proje olarak ortaya çıkar.
Avan projede binalar, duvar ve merdivenler, yolların şekli ve genişliği, ağaç ve çalıların yeri ile canlı ve cansız yapı elemanları arasında fonksiyonel ve estetik yönden en uygun kombinaslar, tasarımlar ortaya konulur. Avan proje hiçbir zaman kesin projeler değillerdir.


4. KESİN PROJE:

Avan projenin tartışmalar sonucu geliştirilmiş ve olgunlaştırılmış son şekli olan kesin proje tasarım sürecinin son aşamasıdır. Kesin proje araziye uygulanacak genel plandır. Genel planın kolay anlaşılması ve uygulanması için teras, havuz, pergola gibi tesislerin bulunduğu önemli yerlerden daha büyük ölçekli detay ve konstrüksiyon alanları hazırlanır.
5. PLANTASYON (BİTKİLENDİRME) PROJESİ:


Bitkilerin yeri, ölçüsü, sayısı, Latince ve Türkçe isimleri yer alır. Plan üzerinde bitkilerin yerleri numaralanarak bitki listeleri hazırlanır.


6. RAPOR VE UYGULAMA PROJESİ:


Kesin projelerle ilgili geniş bir rapor hazırlanır. Bu raporda plancının tertip hakkındaki estetik ve fonksiyonel düşünceleri çalışma programı, kullanılarak canlı ve cansız materyalin cinsi, miktar ve özellikleri yazı ve rakamla ayrıntılı olarak belirtilir. Plan ve kesitlerde gösterilmesi mümkün olmayan ve izah edilemeyen hususlar teker teker açıklanır. Ayrıca yeşil alanın ve yapı elemanlarının bakımı ile ilgili bilgiler verilir. Bu aşamada keşif ve metraj çalışmaları tamamlanarak kullanılacak malzeme miktarı ve yaklaşık maliyet hesaplanır.

Kısacası kesin projenin araziye uygulanması veya tatbiki gerçekleştirilir. Plan uygulamasında dikkate alınacak hususlar ve takip edilecek yollar belirlenir. Önce bina ve garaj gibi büyük mimari yapı elemanlarının inşaatı gerçekleştirilir. Büyük miktarlarda olan kazı ve dolgu işleri tamamlanır. Daha sonra kanalizasyon, sulama, drenaj ve aydınlatma tesisleri ile duvar, teras, havuz, pergola, parmaklık, merdiven, yol gibi küçük mimari yapı elemanları inşaatı gerçekleştirilir. Molozlar temizlenir. Kotlandırma projesine göre toprak hazırlığı yapılır. Gübreleme yapılır. Dikim ve ekim işlemleri yapılır.


ANA SAYFA | KURUMSAL | SEKTÖRLER | ÜRÜNLERİMİZ | İLETİŞİM | REFERANSLAR | Site Haritası


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön