2022 YILINA GİRERKEN


Gelişen ve değişen dünyamızda, son iki yıldır süregelen COVID19 küresel salgını dolayısıyla zor bir dönemden geçmeye devam ediyoruz. Artık her şeyin küreselleştiği bir dünyada hastalık ve salgınların küreselleşmesinin önlenemediğini de kapanmalarla, kısıtlamalarla sonuç alınamadığını görmüş olduk. Son yıllarda özellikle sektörümüzü de fazlasıyla ilgilendiren ekonomik sorunlar da sektörümüzde maalesef ciddi etkiler oluşturmaktadır. Artık uzaktan çalışma yöntemi suretiyle de 2022 galiba en fazla gayri resmi çalışma yıllarından biri olacak gibi.

Nilda ailesi olarak bizler de bu zor süreci küçülme suretiyle aşabileceğimize inanıyoruz. Yıllık ortalama büyümemizde 2020 yılında başlayan küçülmemiz 2021 yılı sonunda da oransal anlamda azalsa da devam edecek. 2022 yılı için açıkçası çok umutlu olamıyoruz. Yaşanan küresel ve ekonomik sorunlar, devam etmesi beklenen pandemi ve varyantları, ekonomik ve siyasi çalkantılar, küçük ve orta ölçekli işyerlerini sürekli olarak baskılamaktadır. Bu süreçlerde özsermayesi güçlü olan ve yatırımlarını doğru yapabilen kişi ve şirketler en hafif şekilde atlatacaklardır.

Bu gölgelerin arasında başarılı olan arkadaşlarımızı da gerçekten kutluyoruz. Onlar da büyük zorluklar içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar. 2022 yılı aynı zamanda peyzaj sektörü için de özellikle internet mağazacılığı ve uzaktan satış yapan veya yapma düşüncesinde olan firmalar için yeni kapıları ve düşünceleri de beraberinde getiren bir yıl olacaktır. Ayrıca uzaktan çalışmaların devam edeceği düşüncesindeyiz. Bununla birlikte usta, ara eleman, peyzaj işçisi konusunda sektörün sıkıntıları da artacak gibi görünüyor.

Herşeye rağmen 2022 yılında da ülkemiz ve yaşadığımız dünya için güzellikler diliyoruz. Saygılarımızla…